You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

USG Zatok przynosowych

Badanie ultrasonograficzne zatok przynosowych to metoda wykorzystywana w diagnostyce zatok szczękowych i czołowych, jest szybka, bezpieczna i efektywna. Oprogramowanie automatycznie ocenia zarejestrowany sygnał i wyświetla po zakończeniu badania wynik w formie czytelnych komunikatów;

  • AIR (powietrze),
  • FLUID (płyn),
  • CYST (cysta)