You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ścieżka nauki:

 1. Szkoła podstawowa nr 57 we Wrocławiu
 2. 1974-1978 Liceum Ogólnokształcące No V im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu,
 3. 1978-1984 Wojskowa Akademia Medyczna im.gen.dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi,
 4. 1989 r. dyplom pierwszego stopnia specjalizacji,
 5. 1993 r. dyplom drugiego stopnia specjalizacji,
 6. Dyplom doktora nauk medycznych na podstawie pracy:
  "Ocena wybranych cech klinicznych oraz parametrów immunologicznej odpowiedzi humoralnej i komórkowej po zastosowaniu autoszczepionki w przewlekłych ropnych zapaleniach uszu"

Ścieżka pracy zawodowej:

 1. 1984-1985 - Staż podyplomowy w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu,
 2. 1985-1986 - 21 Batalion Saperów, d/ca plutonu, lekarz batalionu,
 3. 1986-1990 - Liceum Wojskowe we Wrocławiu, starszy lekarz szkoły,
 4. 1990-1992 - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, kierownik pracowni/inspektor,
 5. 1992-1995 - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, asystent,
 6. 1995-2001 - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, starszy asystent,
 7. 2001-2004 - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, adiunkt,
 8. 2004-2005 - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, zastępca ordynatora oddziału,
 9. 2005-2011 - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, ordynator oddziału
 10. 31.08.2012 r. - Zwolnienie ze służby wojskowej

Ścieżka awansu wojskowego:

 1. 1984 podporucznik,
 2. 1985 porucznik,
 3. 1989 kapitan,
 4. 1994 major,
 5. 2003 podpułkownik w korpusie osobowym medycznym