You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Badanie tympanometryczne słuchu

Badanie słuchu aparatem Otowave 102-C pozwala na wykonanie audiometrii impedancyjnej.

Badanie to obejmuje:

  • tympanometrię,
  • pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego,
  • test trąbki słuchowej.

Badanie to pozwala na:

  • ocenę funkcji trąbki słuchowej,
  • diagnostykę wysiękowego zapalenia ucha środkowego,
  • ocenę obecności objawu wyrównania głośności,
  • topografię porażeń nerwu twarzowego,
  • diagnostykę zaburzeń pozaślimakowych słuchu.